Lentokieltoalueet!

HUOMIO! Kentän vastapäisen metsän takana sijaitsee hevostalli, jossa voi aiheutua vaaratilanne hevosten pillastuessa. Lennättämistä on tämän johdosta ehdottomasti vältettävä vastapäisen metsän sekä sen taikaisten alueiden päällä. Erityistä varovaisuutta vaativat etenkin isot polttomoottorilennokit, joista aiheutuu kovaa melua. Viereisillä pelloilla ja metsän rajassa myös ratsatetaan ajoittain ja hevosten läsnäoloon tulee tällöin kiinnittää erityistä huomiota muillakin alueilla. Jos hevosia on näköpiirissä, näiden pällä ei missään tilanteessa saa lennättää ja isoilla lennokeilla lennättämistä on vältettävä kokonaan.